Sunday, November 8, 2015

Sepanggar- Potensi Hub Industri Kreatif Sabah

Ketika mengambilalih kepimpinan negeri sedekad yang lalu, Sabah sedang berada pada fasa asas pembangunannya. Kini, rakyat negeri Sabah wajar berasa bangga kerana di bawah kepimpinan YAB Datuk Seri Musa Hj Aman, Sabah bakal menjadi penyumbang utama kepada impian menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020 akan menjadi kenyataan. Hubungan baik dengan kerajaan persekutuan yang dipimpin oleh YAB Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak, dan keyakinan beliau terhadap kepimpinan YAB Ketua Menteri Sabah ini bukan hanya mencetuskan lambakan idea berimpak tinggi, malah telah berjaya menzahirkan pelbagai pembangunan fizikal sepertimana yang dapat dilihat dewasa ini.  
Umum menyedari bahawa kekayaan negeri tidak lagi boleh dikaitkan dengan industri berteraskan kayu balak. Malah halatuju pembangunan negeri kini tertumpu kepada sektor yang diberi nafas baharu; yakni, industri pembuatan, pertanian dan pelancongan. Sektor pembuatan akan terus menjadi penyumbang utama dengan menjangka sumbangan sebanyak 8.9 peratus kepada GDP. Sektor pertanian pula akan diperkayakan hasil pengeluarannya menerusi pelbagai program dan insentif. Manakala, sektor pelancongan bakal melalui fasa pemulihan yang drastik sejak dinodai oleh krisis penculikan. Di samping itu, negeri juga bergantung kepada suntikan ekonomi dari pendapatan industri minyak dan gas. Koridor pembangunan negeri Sabah (SDC) yang dimulakan pada tahun 2008 ini bakal mempastikan segala pelaburan berjalan lancar dan membawa pulangan keuntungan jangka panjang.
Tidak ada magis yang dilakukan, sebaliknya kerja keras, semangat dan sokongan rakyat, serta komitment kakitangan awam, pihak swasta dan pertubuhan bukan kerajaan, telah membolehkan YAB Datuk Seri Musa melipatgandakan pembangunan bandar dan luar bandar. Jolokan Sabah sebagai simpanan tetap kerajaan persekutuan bukan suatu jenaka dan bukan juga suatu konotasi atau andaian kosong semata. Sebaliknya, itu merupakan pembakar semangat kepada YAB Ketua Menteri untuk memastikan bahawa kerajaan sedia ada adalah yang terbaik untuk kebaikan rakyat negeri Sabah khasnya. 
Berbekalkan kepada pegangan ini, pembangunan negeri Sabah terus berjalan rancak dengan sokongan prasarana yang sangat kondusif. Tanpa menidakkan keutamaan kawasan luar bandar sebagai pelengkap kepada pembangunan negeri, usaha mempertingkatkan kawasan bandar, khususnya Bandaraya Kota Kinabalu wajar dilipatgandakan. Ini adalah bersesuaian dengan kedudukan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai pusat pentadbiran dan pusat utama komersial negeri. Potensi pembangunan Bandaraya ini wajar dipertingkatkan. Sehubungan itu, artikel ini menggagaskan suatu idea pembangunan yang mampu mencetus era baru pembangunan negeri yang berimpak tinggi dan memberi manfaat jangka panjang kepada rakyat negeri ini, khususnya dalam kawasan Sepanggar.
Lebih dikenali sebagai sebuah kawasan perkampungan komuniti nelayan suatu ketika dahulu, Sepanggar kini melalui suatu perubahan pesat yang sangat deras dan ketara. Mata pencarian utama bukan lagi berasaskan hasil laut dan hasil tani. Sebaliknya, wujud suatu gelombang perubahan melibatkan ekonomi buruh dan sumber manusia yang sangat merisaukan. Jika tidak diselaraskan pembangunan sedia ada, nescaya wujud masalah pengangguran, sekaligus memberi kesan kepada kehidupan sosial. Sebagai sebuah kawasan yang sangat sinonim dengan Bandaraya Kota Kinabalu itu sendiri dari segi sempadan dan pusat industri, maka Sepanggar wajar berwajah baharu.
Sepanggar sebagai hab kreatif perlu direalisasikan. Idea ini adalah mengambilkira akan wujudnya sokongan ekosistem sedia ada. Di Sepanggarlah letaknya pusat industri KKIP, pusat pendidikan pengajian tinggi seperti UMS, UiTM, Politeknik, dan lain-lainnya. Malah, selaku kawasan yang terkandung dalam Malaysia Super Corridor (MSC), Sepanggar mendapat liputan jalur lebar (internet) berkeupayaan tinggi. Koridor Pembangunan Sabah turut memasukkan Sepanggar dalam perancangannya. Justeru, semua kelebihan ini melahirkan suatu ekosistem yang sewajarnya mampu menjayakan idea yang dicetuskan. Berdasarkan kepada kesungguhan kerajaan sedia ada dan karisma YAB Datuk Seri Musa idea ini hanya menunggu masa untuk menjadi kenyataan. 
Industri kreatif merupakan salah satu daripada dimensi baharu yang turut diberi perhatian serius oleh negara. Dari segi definisinya, industri kreatif dikatikan dengan industri-industri yang melibatkan kreativiti individu, keterampilan, dan bakat yang mempunyai potensi menjana kekayaan serta penciptaan peluang pekerjaan melalui penggalakan dan eksploitasi harta intelek (DIKN, Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia). Sejak industri terbukti mampu menghasilkan pulangan keuntungan KDNK negara mencecah RM9.4 bilion pada tahun 2008, yang turut menjana ekonomi berpendaptan tinggi dan memartabatkan budaya bangsa, maka kerajaan telah mengkaji halatuju industri ini dan signifikasinya dalam pembangunan negara. Justeru, lahirlah Dasar Industri Kreatif Negara (DIKN) bagi menetapkan prinsip-prinsip asas pembangunan industri kreatif. Dasar ini adalah berteraskan kepada tiga skop utama iaitu, multimedia, seni budaya dan warisan budaya. Secara spesifik kandungan industri adalah sebagaimana berikut;
1)  Industri Kreatif Multimedia – penerbitan filem dan tv; pengiklanan;        seni reka; dan animasi dan kandungan digital.
2)  Industri Kreatif Seni Budaya – kraf; seni visual; seni muzik; seni persembahan; penulisan kreatif; dan fesyen dan tekstil.
3)  Industri Kreatif Warisan Budaya
Ketiga-tiga skop ini akan memenuhi keperluan, dan pembangunan industri yang berkaitan. Dengan adanya dasar ini, maka cabang-cabang industri kreatif seperti multimedia, fesyen dan tekstil, kraf, pengiklanan dan sebagainya dapat diperkasakan dan mampu dimakmurkan lagi. 
Kewujudan DIKN bakal memberi keyakinan kepada generasi muda untuk berkarya menghasilkan produk atau perkhidmatan yang mampu menjana pendapatan jangka panjang dan memenuhi permintaan luar negara. Kemuncak kepada gagasan awal mempromosi industri kreatif negara adalah sebagaimana yang disebutkan oleh YAB Perdana Menteri sewaktu membentang Bajet 2010. Bajet ini menjelaskan bahawa kerajaan telah  menyediakan Dana Industri Kreatif bernilai 200 juta ringgit bagi membiayai aktiviti-aktiviti industri kreatif seperti pengeluaran filem dan drama, muzik, animasi, pengiklanan dan pembangunan kandungan tempatan. 
Dalam memacu negara ke kemuncak kemajuan, kreativiti dan daya pemikiran di luar kotak perlu dicambah dan diransangkan. Lantaran itu, industri kreatif wajar dimajukan lagi untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Industri ini meliputi seni persembahan dan muzik, reka bentuk, animasi, pengiklanan dan pembangunan kandungan.” (Mohd Najib Tun Abdul Razak, 2010)

Perancangan yang sistematik ke arah merealisasikan idea ini memerlukan sumbangan kepakaran institusi penyelidikan, khususnya dari Universiti Malaysia Sabah, selaku IPTA terulung di negeri Sabah, yang juga menerajui kecemerlangan ilmu di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu khasnya dan Sabah amnya. Sesuai dengan kedudukannya dalam perkarangan Sepanggar, UMS mempunyai tenaga kepakaran yang diperlukan. Di negara-negara maju, Universiti adalah pemangkin kepada pembangunan sebuah bandar, negeri dan negara. UMS tidak kurang sumbangannya. Selama penubuhannya, anak-anak masyarakat Sepanggar khususnya, mula bersaing rancak dalam usaha meningkatkan ilmu pendidikan mereka. Kesedaran ibu bapa terhadap pendidikan tinggi juga semakin meningkat. Selain, itu institusi pendidikan yang lain juga wajar tampil ke depan memberi input kepada cetusan idea ini.
Objektif asal kepada cetusan idea menjadikan Sepanggar sebagai hab kreatif negeri adalah untuk menyelesaikan masalah pengangguran dalam kalangan belia tempatan khususnya yang berada dalam kawasan Sepanggar dan daerah berdekatan Kota Kinabalu. Tiada gunanya jika kawasan maju tapi penduduk asalnya terpinga-pinga mencari pekerjaan. Persaingan ilmu pendidikan mungkin akan memberi kelebihan kepada mereka yang berpendidikan tinggi. Namun, berdasarkan pencapaian semasa, belia Sepanggar masih kurang berkemampuan untuk bersaing. Justeru itu, suatu bidang kerjaya yang turut memberi kelebihan kepada kemahiran wajar diperbanyakkan. Industri kreatif mampu memberi ruang kepada yang berkemahiran. Ini adalah kerana industri kreatif dibangun berasaskan bakat, kebolehan yang dirancang secara bersepadu oleh individu atau kumpulan bersumberkan nilai-nilai seni dan budaya tempatan, dan teknologi. Justeru, ini dilihat mampu mengimbangi syarat kelayakan dari sudut pendidikan formal yang bakal dikenakan. Inilah yang akan dijana menerusi idea pembangunan baru di kawasan Sepanggar sebagai hab kreatif negeri.
      Sumber ekonomi negeri tidak mampu bertahan lama. Suatu idea baru mempertingkatkan ekonomi negeri perlu difikirkan. Sepanggar mampu menjadi denyut nadi pembangunan negeri jika idea ini dicanai dengan segera dan mendapat sokongan kepakaran dari pihak yang berkenaan. Terdapat beberapa contoh kepada pembangunan industri kreatif. Ini boleh dilihat kepada apa yang sedang negera-negara maju lakukan di masa ini seperti di negara Amerika Syarikat, Jerman, England, Perancis dan Jepun. Singapura yang padat dan terhad pula telah pun memulakan fasa keduanya dengan meluaskan pembangunan industri kreatif di negara jiran. Untuk mendapat gambaran lebih jelas mengenai keupayaan industri kreatif dalam memangkin pembangunan sumber manusia dan ekonomi sesebuah negeri, bolehlah dirujuk kepada pembangunan Cyberjaya yang turut menempatkan Lim Kok Wing University, KRU Studios dan lain-lain serta Infinite Studio yang dibina oleh  syarikat Singapura di Pulau Batam Indonesia. Dengan sokongan semua pihak, kepimpinan YAB Datuk Seri Musa Hj Aman mampu menjulang Sabah khasnya sebagai salah satu hab kreatif di rantau ini. dalam  hubungan ini, idea kecil “Hab Industri Kreatif Sepanggar” perlu dijayakan dan akhirnya kawasan ini akan muncul sebagai pusat penjanaan ekonomi baru Sabah dengan jolokan "SEPANGGAR- The Heartbeat Of Sabah"

(New Sabah Times, m/s 8, 2 Februari 2015)

Thursday, December 29, 2011

2011, Sekali Lagi Berucap Mewakili Pemuda UMNO Negeri Sabah

Apa khabar semua?

Saya harap pembaca yang melawat blog ini sihat dan gembira dengan apa yang sedang dilakukan ketika ini.

Terlebih dahulu saya mohon maaf kepada pembaca yang sering melawat blog ini untuk mengetahui perkara baru berkenaan saya atau aktiviti terkini saya. Lama saya tidak update blog ini. Post terakhir saya ialah pada tahun 2009 yang lalu. Biarpun banyak perkara yang telah berlaku dalam tempoh tersebut, namun saya tidak sempat menulis untuk kongsi bersama pembaca sekalian.

Saya akan cuba imbas kembali pengalaman-pengalaman penting yang saya rasa perlu dikongsi bersama pembaca sekalian dalam artikel-artikel selepas ini. Mungkin moral dari pengalaman tersebut akan memberi pengalaman baru kepada anda sekalian.

Sebelum itu, di sini saya kongsikan ucapan saya ketika membahas Ucapan Dasar YB Khairy Jamaluddin semasa Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia 2011 pada 30 November lalu mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sabah.

Terima kasih kepada Tuan Haji Awang Kadin Tang, Ketua Pemuda UMNO Negeri Sabah kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk membahas buat kali kedua(sebelum ini saya berpeluang buat kali pertama pada thaun 2009).

Terima kasih juga kepada Saudara Kassim Hj Jali, Ketua Pemuda UMNO Tuaran yang sepatutnya mewakili Pemuda UMNO Negeri Sabah pada tahun ini. Namun oleh kerana faktor tertentu saya mengambil tanggungjawab tersebut. Biarpun pada saat-saat akhir saya harap ucapan ini dapat membawa isi hati seluruh rakyat Sabah.

PETIKAN VIDEO
BERKENAAN ISU "CALON MUDA"
Bissmillahirrahmanirrahim,

Terima kasih Tuan Pengerusi Tetap Persidangan

Yang Berhormat
Saudara Khairy Jamaluddin
Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia

YB Dato' Razali Hj Ibrahim,
Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia,

Wakil-wakil Ahli Majlis Tertinggi UMNO

Barisan Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia

Tuan Hj Kadin Tang, Ketua Pemuda UMNO Negeri Sabah,

Ketua-Ketua dan Naib-Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian

Perwakilan-Perwakilan Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sabah

Para perwakilan

Seterusnya para pemerhati yang dihormati sekalian.

ASSALAMUALAIKUM WBT

1. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan syukur ke hadrat Allah SWT kerana limpah kurniaNya kita dapat meneruskan perjuangan sayap parti keramat UMNO ini.

2. Saya MOHD JOH HAJI WID, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sabah, juga Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Sepanggar mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sabah memohon izin mengambil bahagian dalam sesi perbahasan usul ucapan terima kasih di atas ucapan YB Ketua Pergerakan Pemuda sebentar tadi.

3. Pertama sekali saya bagi pihak Pergerakan Pemuda UMNO negeri Sabah ingin merakamkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada YAB Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan di atas pembentangan Bajet Negara 2012 yang kami sifatkan sebagai satu bajet yang menyelami naluri dan kehendak rakyat. Bajet tersebut tentunya akan merancakkan perkembangan ekonomi negara bersesuaian dengan hasrat kerajaan merealisasikan Wawasan 2020 menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Bagi kami di negeri Sabah, tidak kira di bandar atau desa, petani dan nelayan, kakitangan awam atau buruh kasar, kami juga menerima kesan terus yang positif dari bajet tersebut.

4. Seiringan dengan itu, Kerajaan Negeri Sabah juga telah meluluskan Bajet Negeri Sabah 2012 yang dibentangkan oleh YAB Datuk Seri Pangalima Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah merangkap Menteri Kewangan bertema: "MELONJAKKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN NEGERI". Bajet yang bernilai RM4.04 bilion tersebut merupakan bajet yang terbesar dalam sejarah negeri Sabah.

5. Kedua-dua bajet tersebut merupakan bajet yang membuktikan kerajaan yang mentadbir negara Malaysia dan Negeri Sabah merupakan kerajaan yang boleh dipercayai dan diyakini rakyat. Bajet sedemikian tidak akan terhasil tanpa kesepekatan dan semangat saling melengkapi antara satu sama lain di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Bagi rakyat negeri di Bawah Bayu, Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sabah sekali lagi merakamkan terima kasih kepada YAB Perdana Menteri di atas keyakinan dan kepercayaan yang diberikan kepada kerajaan dan kepimpinan negeri Sabah.

Pengerusi Tetap Persidangan dan rakan-rakan seperjuangan sekalian.

6. Negeri Sabah kini berada dalam keadaan yang baik di bawah kerajaan Barisan Nasional yang dinakhodai oleh parti UMNO. Sasaran menjadikan negeri Sabah menjadi negeri yang Maju dan Makmur boleh dicapai kerana asas ekonomi negeri yang kukuh ditambah dengan kekayaan hasil bumi yang bernilai tinggi. Selain itu Disiplin Kewangan dan Perbelanjaan yang teratur juga merupakan faktor pencapaian ekonomi negeri berada dalam tahap yang membanggakan. Kejayaan ini terbukti berdasarkan pencapaian-pencapaian berikut:

Merupakan negeri yang terbaik dalam pengurusan kewangan dengan mempertahankan SIJIL BERSIH yang dianugerahkan oleh Ketua Audit Negara selama 11 Tahun berturut-turut

Mencapai penarafan tertinggi "AAA" oleh RAM Rating Services Berhad selama 3 Tahun berturut-turut kerana kedudukan fiskal negeri yang mantap dengan lebihan yang berterusan dan mengumpulkan RIZAB yang kukuh di samping hubungan yang baik dan sokongan dari Kerajaan Pusat.

Mendapat pensijilan ISO oleh MOODY International untuk pengurusan bajet negeri yang efisien dan teratur bagi tempoh 3 Tahun berturut-turut

Sidang Perwakilan yang saya hormati sekalian,

Pohon senduduk di tepi padi
Biar merunduk tapi menjadi

Indragiri pohon seroja
Merendah diri buat kerja

7. Kerajaan Barisan Nasional telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Manakala parti pula telah berjuang sepenuh hati. Pelbagai perubahan atau transformasi dilaksanakan; Transformasi Kerajaan, Transformasi Ekonomi, Transformasi Politik dan sebagainya. Sebilangan ramai rakyat telah menerima manfaat dan kemajuan dari dasar-dasar yang telah membawa kemakmuran di negara kita ini. Kita yang menjadi nadi gerakan membela rakyat pula tidak leka dan lalai kerana pencapaian demi pencapaian yang diraih oleh negara. Kita tidak lalai kerana, masih terdapat lagi sebilangan rakyat, khususnya di negeri Sabah yang masih menagih perhatian dan meraih simpati dari hasil kemakmuran tersebut.

8. Justeru itu, berdasarkan semangat Gagasan 1Malaysia, Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sabah mengemukakan beberapa perkara berikut yang perlu diberi perhatian:

a) 1MALAYSIA 1HARGA

Pertama sekali saya merakamkan terima kasih atas usaha kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan kerana usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi beberapa permasalahan berkenaan HARGA BARANG melalui program;

-Komuniti Drumming: Agar harga bekalan bahan api di kawasan luar bandar dapat dinikmati dengan harga yang sama di kawasan bandar.

-Kedai 1Malaysia: Menjual barangan keperluan harian dengan harga murah di setiap daerah.

Walaupun demikian, usaha-usaha tersebut hanya melibatkan beberapa barangan tertentu sahaja. Persoalan yang saya bangkitkan ialah kenapa perlu ada DUA harga dalam SATU negara? Kami faham dengan langkah kerajaan menstruktur semula dasar subsidi negara agar subsidi diterima oleh rakyat yang memerlukan sahaja. Saya tidak berniat membebankan kerajaan untuk mensubsidikan penyamaan harga ini hingga membebankan. Mungkin perkara ini perlu dilihat dari sudut polisi kerajaan agar persoalan perbezaan harga barangan di antara Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak dapat diatasi.

b) PETRONAS

Rakyat Sabah merasa syukur dan sangat bertuah kerana dianugerahi hasil bumi yang sangat bernilai iaitu MINYAK. Kami juga gembira kerana komitmen tinggi Petronas membangunkan industri Minyak dan Gas di negeri Sabah kerana sektor ini akan memberi peluang pekerjaan dan perniagaan kepada rakyat di negeri ini. Industri ini akan akan menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi bagi negeri Sabah dan bakal mengubah senario pembangunan ekonomi khususnya di negara ini.

Pelaburan Petronas melalui beberapa projek mega di peringkat huluan(upstream) dan hiliran(downstream) bernilai RM45bilion. Pihak Petronas telah memberikan komitmen bahawa segala kerja atau skop kerja yang tidak melibatkan kerja-kerja proses akan diberikan kepada syarikat-syarikat anak-anak muda tempatan di negeri Sabah yang berkelayakan dan berkemampuan.

Perkara yang saya cuba bangkitkan di sini ialah, agar Program Pembangunan Vendor(VDP) bagi syarikat-syarikat tempatan dapat disegerakan supaya mereka dapat turut serta dalam persaingan merebut peluang-peluang tersebut.

Dalam hal ini, saya merayu agar PEMANDU memberikan perhatian terhadap usahawan-usahawan bumiputera Sabah yang memerlukan bantuan.

Kami juga risau, ada syarikat luar yang bertopeng anak tempatan tapi sebenarnya dimiliki orang asing.
c) PERUNTUKAN KERAJAAN PUSAT

Saya mengalu-alukan kesudian Kementerian Pelajaran Malaysia di bawah pimpinan YAB Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Bin Hj Mohd Yassin, menurunkan sedikit kuasa Kementerian kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sabah membuat keputusan terhadap bebrapa program pembangunan yang dilaksanakan di negeri Sabah.

Begitu juga dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang menurunkan semua peruntukan Program Satu Azam bagi negeri Sabah terus kepada Kementerian-kementerian negeri yang berkaitan.

Kepercayaan yang diberikan oleh kementerian-kementerian tersebut kepada agensi atau kementerian kerajaan negeri akan mempercepatkan program pembanguan kerajaan dilaksanakan dengan segera dan terus sampai kepada golongan sasar yang memerlukan.

Saya berharap akan lebih banyak kementerian akan berbuat demikian.

d) TIKET PENERBANGAN

Pertukaran Saham di antara AirAsia dan MAS telah memberi kesan terhadap sistem perhubungan di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Pertukaran ini mengakibatkan penerbangan FireFly tidak lagi beroperasi di sektor penerbangan di antara Kota Kinabalu-Kuala Lumpur. Pengguna tidak ada pilihan untuk memilih tiket penerbangan mana yang lebih murah. Dulu yang murah ialah tiket AirAsia kerana ia adalah syarikat penerbangan tambang murah. Nak naik MAS kira ada kelaslah. Tapi kini berlaku sebaliknya.

Saya bukan mau bangkitkan persoalan TuneAir lebih untung dalam pertukaran ini manakala Khazanah yang mewakili rakyat Malaysia yang rugi, tetapi saya cuba bangkitkan bahawa rakyat negeri Sabah terbeban dengan harga tiket penerbangan.

Selain menjejaskan sektor pelancongan negara, pengguna domestik yang melakukan penerbangan kerap terutamanya bagi sektor Kota Kinabalu-Kuala Lumpur seperti pelajar, peniaga dan kakitangan awam dan swasta merada seolah-olah jarak di antara dua wilayah dalam Malaysia ini semakin jauh.

e) BOLASEPAK

Setiap kali skuad Harimau negara beraksi, suasana di Sabah juga tidak kurang hebat. Riuh sokongan di setiap rumah malah di kedai-kedai kopi sorakan dan sokongan untuk pasukan negara tidak kurang hebatnya. Ada di kalangan penyokong dari Sabah yang sanggup terbang ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Tidak kisahlah tentang nama sepsis 'Harimau Malaya' atau 'Harimau Muda', yang pasti semangat Malaysia tersemat di dalam dada.

Seperti zaman-zaman lampau, kami juga mahu melihat kelibat warisan King James dan si Lipas Kudung Hassan dan kelincahan Matlan. Untuk itu saya mencadangkan agar ditubuhkan Akademi Bolasepak Malaysia di Negeri Sabah

Pengerusi Tetap Persidangan serta para perwakilan yang saya hormati sekalian,

9. Menghampiri Pilihan Raya Umum ke 13 nanti, kami memberi jaminan bahawa Sabah masih kukuh sebagai Simpanan Tetap BN.

Kesatuan komponen BN Sabah begitu erat. Bila dikatakan bahawa terdapat masalah dengan salah satu parti komponen, isu tersebut ternyata tidak benar dengan kenyataan Presiden LDP bahawa kepimpinan YAB Datuk Seri Musa Hj Aman telah berjaya memakmur dan memajukan negeri Sabah dari segi politik dan ekonomi.

Tapi masih ada individu yang menangguk di air keruh. Kerana dengki dan iri hati, ibarat api dalam sekam, gunting dalam lipatan, mereka sanggup diperkudakan menghancurkan keharmonian tersebut.

Kalau mau cerita tentang Pakatan Rakyat di Sabah, mereka seolah hidup segan mati tak mau. Jangankan khidmat pada rakyat, organisasi parti pun berterabur hancur berkecai. Kepimpinan yang mereka telah jatuhkan diambil semula menjadi ketua. Mengambil sampah dari tong buangan, ibarat menjilat ludah sendiri.

10. Calon Muda

Ampu-ampu beliung
Labu ta torong jungkir
Calon muda kita surung
Khidmat rakyat jangan mungkir

Negeri Sabah juga mempunyai barisan pemimpin muda yang boleh dikategorikan 'winnable candidate'. Kami mempunyai pemimpin yang telah teruji dan berprestasi. Bukan sekadar 'winnable candidate' tetapi juga 'LOYAL CANDIDATE'.

Kami harap dalam penilaian winable dan loyal candidate ini, UMNO Bahagian dan Perhubungan negeri diberi mandat sepenuhnya kerana mereka tahu markah penilaian pencapaian calon tersebut.

Anak lebah anak seluang
Pemuda Sabah terus berjuang!

11. Sebelum berundur, saya ingin menyatakan pada YB KJ dan rakan-rakan sekalian bahawa, biar apapun yang berlaku kita akan pertahankan parti keramat UMNO.

"Mungkin kita tidak selalu bijak membuat keputusan. Dan mungkin juga bukan kita yang terkuat untuk menang. Cuma kita selalu BERJAYA dan MENANG kerana kita IKHLAS dalam perjuangan"

"BN, Pilihan Orang Muda!"

Negeri Sabah mohon MENYOKONG!

Wednesday, October 14, 2009

TEKS UCAPAN SAYA SEMASA MEMBAHAS USUL TERIMA KASIH DI ATAS UCAPAN DASAR KETUA PEMUDA UMNO


TEKS UCAPAN PERBAHASAN
WAKIL PERGERAKAN PEMUDA UMNO NEGERI SABAH
MEMBAHAS USUL TERIMA KASIH DI ATAS UCAPAN DASAR KETUA PEMUDA UMNO MALAYSIA DI DALAM PERHIMPUNAN AGUNG PEMUDA 2009

BISSMILLAH HIRRAHMAN NIRRAHIM
Tuan Pengerusi Tetap Persidangan,
YB Ketua Pemuda, YB Dato’ Naib Ketua Pemuda, Barisan Exco, Wakil Ahli Majlis Tertinggi, Ketua Pemuda UMNO Negeri Sabah, Ketua-ketua Pemuda UMNO Negeri, serta Sidang Perwakilan sekalian.

ASSALAMUALAIKUM WBT

1. Saya MOHD JOH HAJI WID perwakilan Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Sepanggar, mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Sabah memohon izin untuk mengambil bahagian dalam sesi perbahasan membahas Usul Terima Kasih di atas Ucapan Dasar Yang Berhormat Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia di dalam Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda UMNO Tahun ini.

Pantun dibaca pembuka kata
adat Melayu bahasanya indah
Izinkan saya membuka bicara
membawa suara rakyat Sabah

2. Kehadiran rombongan perwakilan UMNO Negeri Sabah ke Perhimpunan Agung tahun ini mempunyai makna yang amat besar bagi kami. Bersama kami dalam rombongan ini menyeberangi Lautan China Selatan ialah seorang Naib Presiden UMNO, 3 orang Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Ketua Puteri UMNO Malaysia, dua orang Exco Pergerakan Wanita, dua orang Exco Pergerakan Pemuda dan 2 orang Exco Pergerakan Puteri yang telah dinobatkan ke jawatan tersebut oleh sebahagian besar ahli perwakilan dari negeri-negeri lain di Tanah Semenanjung.

3. Ini merupakan pengiktirafan yang sangat besar kepada UMNO Negeri Sabah. Ia mengingatkan saya kepada kenyataan YB Dato’ Sri Hishammudin Tun Hussein, mantan jeneral kita, bahawa “Sudah sampai masanya ahli-ahli politik dari Sabah diposisikan dalam arus perdana politik nasional”. Ternyata kenyataan ini bukan hanya kata-kata retorik untuk menyedapkan hati perwakilan UMNO Sabah bagi mendapatkan undi, tetapi satu kenyataan yang penuh tekad dan bermakna. Rombongan besar kami ini adalah bukti bahawa rakan-rakan di Tanah Semenanjung dengan ikhlas mengiktiraf Sabah untuk memikul peranan yang lebih besar. Kami bukan sahaja diiktiraf mengurus UMNO di negeri sendiri, tetapi diiktiraf mengurus UMNO secara keseluruhan di peringkat pusat.

4. Usaha memposisikan Sabah dalam arus perdana politik nasional tidak cukup sekadar di situ. Malah dalam kabinet Persekutuan juga, Sabah telah diberikan peranan yang penting dengan 4 jawatan Menteri dan 5 jawatan Timbalan Menteri.

5. Saya mengambil kesempatan merakamkan jutaan terima kasih di atas pengiktirafan dan kepercayaan terhadap kepimpinan rakyat Sabah di Dalam UMNO dan kerajaan yang telah diberikan oleh YAB Perdana Menteri dan rakan-rakan lain di sini.

6. Senario politik di negeri Sabah ketika ini agak tenang tetapi rancak. Apa tidaknya, dengan pengiktirafan dan tanggungjawab yang kami sedang pikul ini, kami perlu melipat kali gandakan usaha untuk mengekalkan kepercayaan yang telah kami terima. Tambahan pula, jolokan ”Simpanan Tetap” Barisan Nasional yang telah diberikan oleh YAB Perdana Menteri terhadap Sabah membuatkan kami begitu teruja untuk membuktikan kemampuan memberikan yang terbaik kepada rakyat.

7. Sebab itu, YAB Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Hj Aman meletakkan kedudukan jentera parti UMNO dan Barisan Nasional pada keadaan seoalah-olah kami sedang berada dalam zon Pilihan Raya. Setiap usaha dan gerak, setiap langkah dan gempur ketika ini telah menjurus kepada kepentingan dan keutamaan rakyat. Usaha kami menghadapi Pilihan Raya tidak dimulakan pada hari esok, atau minggu depan atau bulan depan, apatah lagi tahun depan. Tetapi kami telah mulakan sejak hari, minggu dan bulan-bulan yang lalu. Sebagai strategi menjayakan operasi tersebut, Pergerakan Pemuda UMNO Sabah telah melancarkan slogan ”Rakan Pembela Rakyat”.

8. Begitulah kesungguhan kami menghadapi cabaran politik semasa, seperti yang dikatakan oleh YAB Timbalan Presiden semalam iaitu proses transformasi dan bentuk politik baru khususnya bagi menjuarai segmen pengundi muda. Sesungguhnya mengurus kejayaan lalu merupakan cabaran yang sangat hebat.

9. Ini kerana, masih banyak lagi agenda yang perlu diperjuangkan untuk rakyat di negeri Bawah Bayu. Dengan keluasan sebagai negeri yang ke-2 terbesar dan bilangan penduduk yang ke-3 ramai di Malaysia, kami masih memerlukan pembelaan dan usaha yang lebih gigih untuk menaik taraf :
· Pendidikan Luar Bandar
· Kemudahan Asas dan Infrastruktur
· Bekalan Elektrik dan Air Bersih
· Sitem Perhubungan dan Pengangkutan yang Baik, serta
· Kemudahan Kesihatan

10. Sementara itu dari sudut Pendapatan Perkapita [Setahun], negeri Sabah, secara puratanya adalah RM11,323 [2008]. Berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia, Sabah adalah ke-2 terendah selepas Kelantan. Namun jika dikurang sebanyak 30% daripada jumlah pendapatan tersebut [berasaskan kepada kos perbelanjaan terhadap barangan keperluan asas yang begitu tinggi di Sabah, berbanding dengan negeri-negeri lain, jumlah sebenarnya pendapatan perkapita negeri Sabah ialah RM7, 926. Ini bermakna, pendapatan perkapita sebenar negeri Sabah adalah lebih rendah berbanding dengan pendapatan perkapita negeri Kelantan sebanyak RM8, 638.

11. Fakta ini menunjukkan indikasi yang jelas betapa jurang pendapatan negeri Sabah berbanding negeri lain yang berpendapatan perkapita yang tinggi RM39, 283 di Malaysia begitu melebar sekali iaitu dengan perbezaan RM31, 357.

Untuk itu, saya berharap dalam bajet 2010 yang aan dibentangkan pada minggu hadapan akan memberi perhatian terhadap usaha menyamakan harga barangan antara di sabah dan Sarawak dan negeri-negeri di Semenanjung.

12. Tuan Pengerusi Tetap Persidangan serta Para Perwakilan yang saya hormati sekalian,

13. Sekalipun cabaran tersebut sentiasa membayangi kami, namun kami berkeyakinan tinggi dapat menghadapinya dan seterusnya mengekalkan kecemerlangan kami.

14. Gagasan 1Malaysia ”Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” bakal menjadi senjata ampuh untuk meletakkan semula keyakinan rakyat kepada UMNO yang menunjangi kerajaan Barisan Nasional.

15. Lebih-lebih lagi konsep dan falsafah gagasan ini telah lama menjadi sebahagian dari budaya hidup kami. Pernyataan ”Kesatuan Dalam Kepelbagaian” atau ”Unity in Diversity” [Dengan izin], dalam Halatuju Pembangunan Negeri Sabah membawa semangat dan pengertian yang sama.

16. Di Sabah, kami tidak perlu meletakkan diri kami ke dalam diri orang lain untuk kami memahami kehendak dan sensitiviti mereka. Sebaliknya begitu juga diri orang lain tidak perlu cuba memahami diri kami. Ini kerana kami telah saling memahami dan menghormati titik-titik perbezaan dan menerima titik persamaan sebagai pengikat. Malah, tidak kira ia satu perbezaan atau persamaan identiti etnik, ia tetap dipelihara sebagai satu aset atau kelebihan yang kami banggakan. Tidak keterlaluan jika saya katakan bahawa ’SABAH adalah Wajah Sebenar 1Malaysia’.

17. Tuan Pengerusi Tetap Persidangan dan Saudara Perwakilan Sekalian,

18. Dalam mengharungi cabaran menjaga Simpanan Tetap BN di Sabah, kami turut terkesan dan terpanggil untuk bersama meletakkan BN di landasan asal. Sejarah dan pengalaman politik kami di Sabah membuatkan kami sedar dan bermuhasabah diri betapa kami masih memerlukan ’Gerakan Bersatu’ bersama rakan-rakan lain di Tanah Semenanjung. Bersesuaian dengan Pindaan Perlembagaan yang bakal memperlihatkan pelebaran kuasa kepada lebih ramai ahli dan slogan Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan... saya mohon mencadangkan agar kita bawa Perhimpunan Agung UMNO ini ke setiap ibu negeri di seluruh Malaysia secara bergilir-gilir. Kita bawa aura dan gema kebangkitan kita setelah membuktikan kejayaan di Bagan Pinang ke seluruh negeri. Biar rakyat terasa akan kebersamaan ini agar perjuangan UMNO meresap ke setiap sanubari mereka.

19. Jika cadangan ini dapat diterima, maka saya cadangkan agar Negeri Sabah menjadi destinasi pertama Perhimpunan Agung UMNO di Luar Kuala Lumpur.

20. Menyentuh soal 5 Rukun Pemuda iaitu: Pemuda Bersatu, Pemuda Berprinsip, Pemuda Inklusif, Pemuda Relevan dan Pemuda Proaktif, saya tertarik untuk menyentuh salah satu daripada rukun tersebut iaitu BERSATU. Kita seolah-olah bermasalah dengan perkataan ini. Kita melaungkan perkataan yang sama, tetapi kita mempunyai tafsiran yang berbeza terhadap makna perkataan tersebut. Kita hanya akan mengakui makna perkataan BERSATU apabila maknanya berpihak kepada kita. Sebaliknya, kita menolak maknanya jika BERSATU itu berpihak kepada orang lain.

21. Bagaimana kita menjayakan Rukun lain jika kita masih bercanggah penghayatan terhadap makna BERSATU? Malah kita akan mengelirukan pengikut kita, apatah lagi anak-anak muda yang baru kita dekati. Apa maknanya Pindaan Perlembagaan yang bakal memberi ruang yang luas kepada orang muda secara keseluruhan jika kita dilihat ’retak menanti belah’.

22. Untuk itu, kita perlu kembali kepada institusi kita iaitu institusi PEMUDA. Institusi ini punya semangat dan rohnya yang tersendiri. Selagi kita berpegang kuat kepada prinsip institusi, selagi itu kita relevan dalam perjuangan ini. 1 institusi 1 Ketua.

23. Akhir sekali, ajari kami erti perjuangan sebenar dalam UMNO.


Wallahu alam.
Sekian terima kasih.
Sabah mohon menyokong.

Sunday, October 11, 2009

WAKIL JURUCAKAP PEMUDA UMNO SABAH


Salam kepada pembaca budiman.

Saya akan mewakili Pemuda UMNO Negeri Sabah membahas ucapan dasar Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia di dalam Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang akan berlangsung di Putra Worl Trade Centre(PWTC) pada 14 Disember 2009 ini.

Di antara perkara yang saya akan bangkitkan dalam ucapan saya ialah:

  • Sabah dalam arus perdana politik nasional
  • Sabah sebagai 'Simpanan Tetap BN'
  • Sabah adalah 'Wajah Sebenar 1Malaysia'
  • Pindaan Perlembagaan dan politik pemuda
  • Pentingnya penghayatan terhadap Rukun Pemuda ke-5 iaitu 'BERSATU'
Semoga suara Pemuda UMNO Sabah dalam perbahasan tahun ini akan mendapat perhatian dalam memastikan pembelaan terhadap rakyat Sabah terus menjadi agenda terpenting kerajaan.

Mohon restu daripada pembaca sekalian agar saya diberikan keyakinan dan kekuatan menyampaikan ucapan dalam perbahasan tersebut.

Terima kasih.

Sunday, September 20, 2009

SALAM AIDILFITRI


Saya serta keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin buat semua pengunjung www.kpsepanggar.blogspot.com

Semoga Ramadhan yang telah berlalu telah memberikan kita hikmah dan keberkatan yang berpanjangan dan semua amalan kita diterima oleh Allah SWT.

Sambutlah bulan kemenangan Syawal ini bersama keluarga tercinta. Namun di samping itu jangan dilupakan orang lain yang kurang bernasib baik.

Akhir kata sekali lagi saya hulurkan tangan mohon ampun dan maaf kiranya ada terkhilaf sepanjang perkenalan dan pergaulan.

Bersama kita jayakan gagasan "1 Malaysia"

MOHD JOH HJ WID
INELDA OCTAVIANY ZAINAL
MUHAMMAD I'ZZ MOHD JOH
MUHAMMAD IAN MOHD JOH

Wednesday, September 16, 2009

PENUBUHAN MALAYSIA


Pengenalan

Selepas Perang Dunia Kedua, pihak Inggeris, Ketua Menteri Singapura dan tokoh-tokoh politik Semenanjung Tanah Melayu telah mencadangkan gabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Walaupun ada beberapa cadangan, penubuhan Malaysia menjadi realiti apabila Tunku Abdul Rahman Putera al-Haj dalam upacaranya di Persidangan Wartawan-wartawan Luar Negeri di Singapura pada 27 Mei 1961 mencadangkan supaya Persekutuan Tanah Melayu, Brunei, Sabah dan Sarawak disekutukan menjadi sebuah persekutuan. Cadangan ini menjadi titik permulaan penting bagi penubuhan Malaysia. Malaysia telah dibentuk pada 16 September 1963.


Faktor-faktor

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penubuhan Malaysia. Antaranya ialah:


Perkembangan Polisi di Singapura

· Pembentukan Malaysia bertujuan menentang kegiatan Komunis.

· Komunis telah merampas pucuk pimpinan Parti Tindakan Rakyat yang menguasai Singapura

sejak tahun 1959.

· Perkembangan pengaruh Komunis di Singapura membimbangkan Tunku Abdul Rahman.

Beliau bimbang pengaruh Komunis akan merebak ke Tanah Melayu dan Singapura dan akhirnya

dikuasai oleh Komunis.


Perkembangan Politik di Sarawak

· Pengaruh Komunis berkembang di Sarawak.

· Liga Belia Demokratik Cina Seberang Laut yang berhaluan Komunis ditubuhkan.

· Pertubuhan Komunis Sulit – Persatuan Belia Maju Sarawak bergerak di kalangan kesatuan sekerja, pelajar dan petani.


Keseimbangan Kaum

· Penggabungan Tanah Melayu dan Singapura akan menimbulkan masalah.

· Ketidakseimbangan kaum kerana 75% penduduknya terdiri daripada kaum Cina.

· Perkembangan ini akan menggugat kedudukan dan keistimewaan orang Melayu di Tanah Melayu.

· Tunku Abdul Rahman mencadangkan kemasukan wilayah-wilayah Borneo yang mempunyai kaum Bumiputera yang ramai untuk mengimbangi kadar kaum di Malaysia.


Kemajuan Ekonomi Bersama

· Perkembangan ekonomi tidak seimbang di wilayah-wilayah Borneo, Tanah Melayu dan Singapura.

· Penubuhan Malaysia yang meliputi wilayah-wilayah tersebut akan mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi.


Mempercepatkan Kemerdekaan

· Wilayah-wilayah Borneo dan Singapura belum mencapai kemerdekaan ketika cadangan penubuhan Malaysia.

· British berjanji akan memberi kemerdekaan awal sekiranya wilayah-wilayah Borneo dan Singapura bercantum dengan Tanah Melayu membentuk Semenanjung Malaysia.


Reaksi Sinagpura, Sabah dan Sarawak

· Pungutan suara menunjukkan 71.1% daripada rakyat Singapura menyokong penubuhan Malaysia.

· Pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak menentang Gagasan Malaysia.

· Persidangan Persatuan Parlimen Komanwel telah diadakan untuk memberi peluang kepada wakil-wakil Sabah dan Sarawak berbincang tentang Gagasan Malaysia dengan wakil Tanah Melayu dan Singapura.

· Persidangan ini telah melahirkan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia untuk memberi penerangan dan mengumpul maklumat mengenai penubuhan Malaysia.


Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

· Ditubuhkan pada 23 Julai 1961.

· Tujuan JPPM ialah

a. Memberitahu orang ramai tentang penubuhan Malaysia.

b. Mengumpul maklumat mengenai sambutan orang ramai terhadap penubuhan Malaysia.

c. Menyediakan dan mengemukakan satu memorandum mengenai pembentukan Malaysia.

d. JPPM meyakinkan pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak tentang kebaikan Malaysia.

e. Memorandum JPPM mendapat sokongan padu daripada penduduk Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu.


Suruhanjaya Cobbold

· Tunku Abdul Rahman telah berangkat ke London pada bulan Oktober 1961 untuk mendapatkan sokongan Kerajaan British.

· British bersetuju dengan penubuha Malaysia tetapi hendak mengumpulkan pendapat dan sambutan penduduk Sabah dan Sarawak terhadap Malaysia.

· Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan oleh British untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak dan membuat syor-syor perlembagaan setelah mendapat pandangan rakyat.

· Laporan Suruhanjaya Cobbold telah disiapkan dan mengesahkan bahawa 80% daripada rakyat Sabah dan Sarawak menyokong Malaysia.

· Jawatankuasa Cobbold telah mengesyorkan penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan untuk merangka Perlembagaan Malaysia.


Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

· JAK mengeluarkan laporan pada 27 Februari 1963 dan dibentangkan di Majlis Sarawak dan Sabah.

· Kedua-dua Majlis menerima dan meluluskan laporan JAK dan seterusnya diluluskan oleh Parlimen Tanah Melayu dan menjadi Akta Malaysia 1963.

· Mengikut laporan PBB, lebih 70% daripada rakyat Sabah dan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia.


Penutup

· Pengisytiharaan Malaysia dibuat secara rasminya pada 16 September 1963.

· Hasil gabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura.

· Walau bagaimanapun, pada 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman telah mengumumkan penarikan Singapura dari Malaysia.

· Akhirnya Malaysia hanya terdiri daripada Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.Sumber:

http://www.geocities.com/cominglucky/s6tema3.htm

Monday, September 14, 2009

PROGRAM JEJAK PEJUANG KE GALERI TUN MUSTAPHA


14 September 2009: Program Jejak Pejuang di Galeri Tun Mustapha yang terletak di Bangunan Tun Mustapha Teluk Likas dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Sepanggar dengan kerjasama Galeri Tun Mustapha. Seramai 100 orang eserta lawatan terdiri daripada pelajar tahun 6 SK Pg Siti Hafsah Karambunai dan SK Darau Menggatal.

Lawatan ini diadakan sempena sambutan Bulan Kemerdekaan yang ke 52 dan sambutan Hari Penubuhan Malaysia ke 46 pada 16 September 2009. Jejak pejuang kali ini membawa pelajar mengenali lebih dekat seorang tokoh pemimpin besar Negeri Sabah yang digelar 'Bapa Kemerdekaan'.

Saya berharap lawatan ini akan memudahkan pelajar memahami perjuangan yang telah dilalui oleh Allahyarham Tun Mustapha dan rakan-rakan pemimpin lain sehingga berjaya memerdekakan Negeri Sabah.

Program ini terbahagi kepada dua segmen iaitu lawatan bahan pameran di galeri dan tayangan video korporat Yayasan Sabah dan video Galeri Tun Mustapha.

Selain pelajar beberapa orang guru pengiring dari kedua buah sekolah juga turut serta. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak SK Pg Siti Hafsah Karambunai dan SK Darau Menggatal kerana sudi menyertai lawatan tersebut.

Semoga lawatan ini akan meningkatkan semangat patriotisma di kalangan pelajar dan memahami erti perjuangan seorang negarawan dengan harapan mereka akan menjadi pemimpin yang memahami aspirasi rakyat disuatu hari kelak.

Marilah kita sedekahkan Surah Ummul Kitab AL-FATIHAH kepada Allahyarham Tun Datu Hj Mustapha Datu Harun semoga rohnya dicucuri Rahmat. Amin.

Salam perjuangan, selamat Hari Kebangsaan dan menyambut Hari Malaysia.