Wednesday, September 16, 2009

PENUBUHAN MALAYSIA


Pengenalan

Selepas Perang Dunia Kedua, pihak Inggeris, Ketua Menteri Singapura dan tokoh-tokoh politik Semenanjung Tanah Melayu telah mencadangkan gabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Walaupun ada beberapa cadangan, penubuhan Malaysia menjadi realiti apabila Tunku Abdul Rahman Putera al-Haj dalam upacaranya di Persidangan Wartawan-wartawan Luar Negeri di Singapura pada 27 Mei 1961 mencadangkan supaya Persekutuan Tanah Melayu, Brunei, Sabah dan Sarawak disekutukan menjadi sebuah persekutuan. Cadangan ini menjadi titik permulaan penting bagi penubuhan Malaysia. Malaysia telah dibentuk pada 16 September 1963.


Faktor-faktor

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penubuhan Malaysia. Antaranya ialah:


Perkembangan Polisi di Singapura

· Pembentukan Malaysia bertujuan menentang kegiatan Komunis.

· Komunis telah merampas pucuk pimpinan Parti Tindakan Rakyat yang menguasai Singapura

sejak tahun 1959.

· Perkembangan pengaruh Komunis di Singapura membimbangkan Tunku Abdul Rahman.

Beliau bimbang pengaruh Komunis akan merebak ke Tanah Melayu dan Singapura dan akhirnya

dikuasai oleh Komunis.


Perkembangan Politik di Sarawak

· Pengaruh Komunis berkembang di Sarawak.

· Liga Belia Demokratik Cina Seberang Laut yang berhaluan Komunis ditubuhkan.

· Pertubuhan Komunis Sulit – Persatuan Belia Maju Sarawak bergerak di kalangan kesatuan sekerja, pelajar dan petani.


Keseimbangan Kaum

· Penggabungan Tanah Melayu dan Singapura akan menimbulkan masalah.

· Ketidakseimbangan kaum kerana 75% penduduknya terdiri daripada kaum Cina.

· Perkembangan ini akan menggugat kedudukan dan keistimewaan orang Melayu di Tanah Melayu.

· Tunku Abdul Rahman mencadangkan kemasukan wilayah-wilayah Borneo yang mempunyai kaum Bumiputera yang ramai untuk mengimbangi kadar kaum di Malaysia.


Kemajuan Ekonomi Bersama

· Perkembangan ekonomi tidak seimbang di wilayah-wilayah Borneo, Tanah Melayu dan Singapura.

· Penubuhan Malaysia yang meliputi wilayah-wilayah tersebut akan mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi.


Mempercepatkan Kemerdekaan

· Wilayah-wilayah Borneo dan Singapura belum mencapai kemerdekaan ketika cadangan penubuhan Malaysia.

· British berjanji akan memberi kemerdekaan awal sekiranya wilayah-wilayah Borneo dan Singapura bercantum dengan Tanah Melayu membentuk Semenanjung Malaysia.


Reaksi Sinagpura, Sabah dan Sarawak

· Pungutan suara menunjukkan 71.1% daripada rakyat Singapura menyokong penubuhan Malaysia.

· Pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak menentang Gagasan Malaysia.

· Persidangan Persatuan Parlimen Komanwel telah diadakan untuk memberi peluang kepada wakil-wakil Sabah dan Sarawak berbincang tentang Gagasan Malaysia dengan wakil Tanah Melayu dan Singapura.

· Persidangan ini telah melahirkan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia untuk memberi penerangan dan mengumpul maklumat mengenai penubuhan Malaysia.


Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

· Ditubuhkan pada 23 Julai 1961.

· Tujuan JPPM ialah

a. Memberitahu orang ramai tentang penubuhan Malaysia.

b. Mengumpul maklumat mengenai sambutan orang ramai terhadap penubuhan Malaysia.

c. Menyediakan dan mengemukakan satu memorandum mengenai pembentukan Malaysia.

d. JPPM meyakinkan pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak tentang kebaikan Malaysia.

e. Memorandum JPPM mendapat sokongan padu daripada penduduk Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu.


Suruhanjaya Cobbold

· Tunku Abdul Rahman telah berangkat ke London pada bulan Oktober 1961 untuk mendapatkan sokongan Kerajaan British.

· British bersetuju dengan penubuha Malaysia tetapi hendak mengumpulkan pendapat dan sambutan penduduk Sabah dan Sarawak terhadap Malaysia.

· Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan oleh British untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak dan membuat syor-syor perlembagaan setelah mendapat pandangan rakyat.

· Laporan Suruhanjaya Cobbold telah disiapkan dan mengesahkan bahawa 80% daripada rakyat Sabah dan Sarawak menyokong Malaysia.

· Jawatankuasa Cobbold telah mengesyorkan penubuhan Jawatankuasa Antara Kerajaan untuk merangka Perlembagaan Malaysia.


Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

· JAK mengeluarkan laporan pada 27 Februari 1963 dan dibentangkan di Majlis Sarawak dan Sabah.

· Kedua-dua Majlis menerima dan meluluskan laporan JAK dan seterusnya diluluskan oleh Parlimen Tanah Melayu dan menjadi Akta Malaysia 1963.

· Mengikut laporan PBB, lebih 70% daripada rakyat Sabah dan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia.


Penutup

· Pengisytiharaan Malaysia dibuat secara rasminya pada 16 September 1963.

· Hasil gabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura.

· Walau bagaimanapun, pada 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman telah mengumumkan penarikan Singapura dari Malaysia.

· Akhirnya Malaysia hanya terdiri daripada Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.Sumber:

http://www.geocities.com/cominglucky/s6tema3.htm

No comments:

Post a Comment